Turmynten på plats

Nu börjar fartyget ta form på allvar. I den högtidliga kölsträckningsceremonin har man placerat ett tiotal lyckobringande mynt under Viking Glorys köl. En ny stjärna är född!

Ännu en viktig milstolpe i vårt nya skeppsbygge har nåtts. Tidigt på morgonen den 3 juni har ett tiotal euromynt och kinesiska yuanmynt i olika valörer placerats under Viking Glorys köl under den uråldriga kölsträckningsceremonin. Detta för att bringa lycka åt det nya fartyget, men också för att markera att det första byggnadsblocket nu är klart och att ett nytt fartyg sett dagens ljus.

Pressmeddelande