Innovativa tekniska lösningar från Wärtsilä

När Viking Glory ger sig ut på jungfrutur kommer hon att drivas framåt med hjälp av sex högeffektiva 31DF-flerbränslemotorer och ett flertal smarta system från finska teknologikoncernen Wärtsilä – med minimalt miljöavtryck som följd.

Istället för fyra stora motorer, som på Viking Grace, förses Viking Glory med sex mindre för att ytterligare optimera belastningen på motorer i en navigationsmiljö med många olika fartrestriktioner. Med mindre motorer får man ännu snabbare responstid, vilket är viktigt både i skärgårdsnavigering och vid hamnmanövrar.

Wärtsiläs flerbränslemotorer utnyttjar huvudsakligen flytande naturgas (LNG) och återfinns redan i dag ombord på Viking Grace. Nu när Viking Glory blir först i världen att utrustas med de nya 31DF-motorerna har ytterligare en milstolpe nåtts.

Kombinationen av hög effektivitet, rekordlåg bränsleförbrukning och minskade utsläpp förväntas ge låga driftkostnader och ett minimalt miljöavtryck. Wärtsilä kommer även att förse fartyget med såväl navigationssystem som en rad andra miljöavlastande landvinningar.

Här kan du läsa kort om andra innovationer från Wärtsilä, som tillsammans med 31DF-motorerna kommer att bidra till minskade utsläpp och en effektivare drift på Viking Glory.

LNGPac-system

De nyutvecklade motorerna har något högre tryck på gassystemet, vilket gör att trycksättningen kommer att ske med LNG-pump istället för med traditionella värmeväxlare. LNGPac-systemet lagrar och försörjer motorerna med bränsle.

CSS-system

Ett avancerat ljuddämpningssystem som redan i dag används på Viking Grace. CSS står för Compact Silencer System och uppfyller våra krav på ljudnivåer (högst 50 decibel på 100 meters avstånd).

Nacos Platinum-system

Navigationssystem som innebär en unik kombination av integrerad ruttplanering, övervakning och ruttuppföljning, vilket minskar arbetsbördan och förbättrar navigationssäkerheten för fartygets navigatörer.

SmartPredict-system

Nyligen lanserad innovation som ger en säkrare och mer effektiv drift genom att visa fartygets prognostiserade position och kurs. Systemet, som har en konfigurerbar display, bedömer vind och sjögång som påverkar fartyget för att ge avancerade rörelseprognoser.

BWMS-barlastvatten-hanteringssystem

Specialkonstruerat för att ta bort eller oskadliggöra invasiva arter från barlastvattnet som släpps ut.

Bogpropellrar

Högkvalitativa propellrar med kompakt design ger ökad tryckkraft. Möjliggör automatisk och trossfri förtöjning i hamnen.

Varför just Wärtsilä?

Att valet föll just på Wärtsilä som leverantör var föga förvånande. Stort miljöfokus, goda erfarenheter från Viking Grace och närheten till fabriken i Vasa med möjlighet till service utan driftstopp gjorde att valet föll sig naturligt.

”Värdet av att köra med Wärtsiläs LNG-bränsledrivna motorer är uppenbart med Viking Grace. LNGPac-bränslesystemet ger dessutom nödvändig säkerhet och avbrottsfri drift så vi tvekade inte att anlita Wärtsilä ännu en gång för det här projektet”, säger Viking Lines vd Jan Hanses.